پخش سنگ نمک کریستالی شفاف

مرکز پخش سنگ نمک کریستالی شفاف

در طول روز بدن انسان به املاح معدنی نیاز دارد که یکی از این املاح نمک کریستالی است، سنگ نمک کریستالی شفاف می‌تواند از حالت بلوری به شکل مایع و بر عکس تغییر حالت

بیشتر بخوانید