مرکز نمک کریستالی درجه یک

مرکز پخش نمک کریستالی درجه یک

نمک یا هالیت متشکل از انواع کانی های موجود در کره زمین است که به دو شکل نمک کریستالی و سنگ نمک ساده موجود می باشد. این سنگ از ضروری ترین ماده های مورد استفاده

بیشتر بخوانید