مرکز سنگ نمک کریستالی گرمسار

مرکز پخش سنگ نمک کریستالی گرمسار

سنگ نمک کریستالی گرمسار یکی از انواع سنگ نمک با خلوص بالا و ظاهری شیشه ای است که نسبت به سنگ نمک های دیگر کمیاب تر می باشد. سنگ نمک کریستالی دارای عناصر معدنی ف

بیشتر بخوانید