مرکز تولید سنگ نمک کریستالی خوراکی

مرکز تولید سنگ نمک کریستالی خوراکی صادراتی

یکی از کانی های بسیار مهم؛ سنگ نمک است که دارای ظاهری کریستالی و شفاف بوده و دارای ارقام مختلفی نیز می باشد، یکی از آنها سنگ نمک خوراکی است که جهت تهیه نمک مورد

بیشتر بخوانید