قیمت نمک معدنی

قیمت نمک کریستالی معدنی در ایران

در کشور، معادن بسیاری جهت استخراج نمک وجود دارد، به همین خاطر برخی کارخانه های کشور با استفاده از دستگاه های مجهز و پیشرفته خط تولید خود را انواع نمک قرار داده

بیشتر بخوانید