قیمت عمده سنگ نمک

قیمت عمده سنگ نمک کریستالی هرمزگان

سنگ نمک کریستالی هرمزگان یکی از محصولات صادراتی مرغوب میباشد که صادرات آن به بیشتر شهر ها و کشور ها به دلیل مرغوبیت آن انجام میگیرد. قابلیت استفاده از این سنگ ن

بیشتر بخوانید