فروشگاه نمک کریستالی

فروشگاه انواع نمک کریستالی فله

نمک کریستالی فله مانند نمک های دیگر دارای طعم شور مزه ای دارد و جنس سدیم موجود در آن و عدم وجود هرگونه ناخالصی در این سنگ نمک علاوه بر مصرف خوراکی آن را تبدیل ب

بیشتر بخوانید