عرضه کننده سنگ نمک درجه یک

عرضه کننده سنگ نمک کریستالی درجه یک

سنگ نمک کریستالی درجه یک باید شفاف و شیشه ای باشد. میزان شفافیت سنگ نمک نشانه خلوص آن است. از آنجایی که این سنگها در صنایع غذایی، داروسازی و آرایشی و بهداشتی کا

بیشتر بخوانید