تولید عمده نمک

تولید عمده نمک کریستالی صادراتی

جنس سدیم موجود در نمک کریستالی صادراتی و عدم وجود هرگونه ناخالصی در این سنگ نمک علاوه بر مصرف خوراکی آن را تبدیل به یک ماده ای دارویی دیگر کرده است و تولید کنن

بیشتر بخوانید