تولید سنگ نمک کریستالی صنعتی

کارخانه تولید سنگ نمک کریستالی صنعتی

یکی از محصولات معدنی گرانبها، پرخاصیت، کمیاب سنگ نمک کریستالی صنعتی است که نوع صنعتی آن درصد خلوص کمتری دارد و بیشتر از دریا به دست می آید. ایران جزء بزرگترین ت

بیشتر بخوانید