تولید سنگ نمک ایران

تولید سنگ نمک کریستالی ایران

ایران، یکی از مهم ترین کشورهای تولید کننده سنگ نمک است؛ که دارای معادن سنگ نمک طبیعی بوده و نوع کریستالی این سنگ نمک ها نیز از کانی های مخصوص کشور عزیزمان می با

بیشتر بخوانید