ارائه کننده سنگ نمک شفاف کریستالی

ارائه کننده سنگ‌ نمک شفاف کریستالی

سنگ‌ نمک شفاف کریستالی همان طور که از اسمش پیدا ست، سنگی است با ترکیبات نمک در ساختار خود. نمک موجود در این سنگ ها، ترکیبی یکسان با نمک خوراکی دارد.قابل ذکر است

بیشتر بخوانید